novinky

zajímavé odkazy úvod

Reprezentační ples Sestry na sál! je určen především zdravotním sestrám a ostatním nelékařským pracovníkům ve zdravotnictví jako poděkování za jejich péči o pacienty. Na plese se pravidelně setkávají zdravotní sestřičky a z celé České republiky.

Agentura We Make Media, s. r. o. připravuje již 9.ročník reprezentačního plesu sester - Sestry na sál!


Ples se uskuteční 2. března 2018 v paláci Žofín v Praze. 

Těšíme se na vaši účast!


V průběhu plesu proběhne i volba Sestry sympatie. Více informací na stránkách www.sestrasympatie.cztea tre olej