novinky

zajímavé odkazy galerie

Navigace: album / 4. reprezentační ples sester

Chvilky před zahájením 4. reprezentačního plesu sester - Sestry na sál!

Příchod paní Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA – prezidentky ČAS a ředitelky VFN

Příchod pana doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. - primátora hlavního města Prahy

Záhájení plesu Jitkou Čvančarovou a představení moderátora soutěže Miss sestra V. Bernatského

Pan doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. - primátor hlavního města Prahy je přizván na pódium

Gentleman každým coulem pan doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Slavnostní zahájení v podání doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. - primátora hlavního města Prahy

Poděkování pořadatelce plesu Mgr. Daně Juráskové, Ph.D., MBA – prezidentce ČAS a ředitelce VFN

Předtančení - standardní tance

Tanci směle vstříc vykračuje Zbyněk Macháček - generální ředitel Analytical Medical Instruments

Stránka 1 z 3: 1 2 3