novinky

zajímavé odkazy galerie

Navigace: album / 3. reprezentační ples sester

Hlavní sál připraven na vstup prvních hostů

Zahájení plesu - primátor Hlavního města Prahy - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Hosté čekají na zahájení plesu

Předtančení - TŠ StandardKlub Praha

První tance po zahájení

Primátor Hlavního města Prahy - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v obložení účastnic plesu

Prezidentka ČAS - Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA vítá hosty plesu

Josef Laufr měl obrovský úspěch

Josef Laufr a Bára Štěpánová

Pěvecké číslo v podání moderátorky plesu - Báry Štěpánové

Stránka 1 z 4: 1 2 3 4