Medializace


Ze Zdravotnictví – 19. února 2024

 

Kosmetika & Wellness – leden + únor 2024

 

EDU Medic – příspěvek na Fb stránce

 

Webový portál LinkedIn

 

Webový portál Informuji.cz

 

Webový portál EDU Sestra