Foto + video


Hlavní sál připraven na vstup prvních hostů

Zahájení plesu - primátor Hlavního města Prahy - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Hosté čekají na zahájení plesu

Předtančení - TŠ StandardKlub Praha

První tance po zahájení

Primátor Hlavního města Prahy - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v obložení účastnic plesu

Prezidentka ČAS - Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA vítá hosty plesu

Josef Laufr měl obrovský úspěch

Josef Laufr a Bára Štěpánová

Pěvecké číslo v podání moderátorky plesu - Báry Štěpánové

Bára Štěpánová losuje tombolu

Losování tomboly přilákalo hodně hostů

Hosté se na plese skutečně bavili

Zábava v hlavním sále

Stůl poroty Miss sestra 2011

Moderátor soutěže Miss sestra 2011 - Vojtěch Bernatský

Finalistky Miss sestra 2011 v sestřičkovském oblečení

Finalisky Miss sestra 2011 předváděly krásné zdravotnické oblečky

Finalistky se někdy u dotazů od porotců pořádně zapotily...

Finalistka si vede porotce na podium pro položení otázky

Porotci podrobovali finalistky dotazy, na které bylo potřeba reagovat pohotově

Finalistky ročníku Miss sestra 2011

Vyhlašování Miss sestra sympatie 2011

Miss sestra sympatie 2011

Vyhlašování 1. Vicemiss sestry 2011

2. Vicemiss sestra 2011

Vyhlašování 2. Vicemiss sestry 2011

Předávání darů 1. Vicemiss sestře 2011

1. Vicemiss sestra 2011

Vyhlašování vítězky Miss sestra 2011

Šerpování Miss sestry 2011

Miss sestra 2010 předává štafetu

3. a 2. Vicemiss sestra 2011 a Miss sestra 2011

Vítězné sestřičky ročníku 2011

Vystoupení Michala Davida

Vystoupení Michala Davida si účastníci opravdu užívali