Foto + video


Chvilky před zahájením 4. reprezentačního plesu sester - Sestry na sál!

Příchod paní Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA – prezidentky ČAS a ředitelky VFN

Příchod pana doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. - primátora hlavního města Prahy

Záhájení plesu Jitkou Čvančarovou a představení moderátora soutěže Miss sestra V. Bernatského

Pan doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. - primátor hlavního města Prahy je přizván na pódium

Gentleman každým coulem pan doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Slavnostní zahájení v podání doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. - primátora hlavního města Prahy

Poděkování pořadatelce plesu Mgr. Daně Juráskové, Ph.D., MBA – prezidentce ČAS a ředitelce VFN

Předtančení - standardní tance

Tanci směle vstříc vykračuje Zbyněk Macháček - generální ředitel Analytical Medical Instruments

Zachycen v kole byl i doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. - primátor hlavního města Prahy

Taneční zábavě se nevyhl ani prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. - přednosta Kardiocentra IKEM

Petra Hladíková - Miss sestra 2011 a Aneta Rusinová - Miss sestra 2010

1. finálové kolo soutěže Miss sestra 2012 - nástup finalistek

Taneční veselí v sále Rytířském

Živá hudba k tanci a poslechu v Malém sále

Losování tomboly 50. - 11. cena pod taktovkou Jitky Čvančarové

2. finálové kolo soutěže Miss sestra 2012 - chvilka napětí před příchodem finalistek

2. finálové kolo Miss sestra 2012 - nástup finalistek

2. finálové kolo Miss sestra 2012 - rozhovor s porotci

Taneční parket v hlavním sále byl celý večer zaplněn tanečními páry

Celým večerem provázela skupina Funny Dance Band

Prozatím Miss sestra sympatie M.Jirásková, A. Rusinová a doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

2. vicemiss sestra 2012 - Veronika Černá

1. vicemiss sestra 2012 Monika Hubáčková

Miss sestra a Miss sestra sympatie 2012 - Markéta Jirásková

1. vicemiss 2012 – M. Hubáčková, Miss sestra – M. Jirásková a 2. vicemiss 2012 – V. Černá

Losování prvních deseti cen tomboly pod vedením Jitky Čvančarové

Josef Laufer měl svým vystoupením obrovský úspěch

Finalistky s porotci soutěže